Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής έργου-πιλότος "Μετρό Θεσσαλονίκης"

Στην εργασία αυτή δίνονται στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία εκσκαφής και αντιστήριξης των πρανών του έργου-πιλότος "Ελαφρό Μετρό" Θεσσαλονίκης. Επίσης παρατίθενται προβλήματα που προέκυψαν καθώς και η διαδικασία επίλυσής τους κατά το στάδιο της κατασκευής. Το έργο κατασκευάστηκε επί μήκους 500 περίπου μέτρων στην επέκταση της Εγνατίας οδού με τη μ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πενέλης Γεώργιος Γ., Παπαχαρίσης Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Πρανή
Εκσκαφές
Αντιστηρίξεις
Μητροπολιτικός Σιδηρόδρομος
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521