Αξιολόγηση υπολογισμών ωθήσεων γαιών υπό ανομοιόμορφη επιφόρτιση

Οι πλευρικές ωθήσεις γαιών στην περίπτωση ανομοιόμορφης επιφόρτισης στο αντιστηριζόμενο έδαφος εκτιμώνται εναλλακτικά με τις εξής μεθόδους γνωστές προς χάριν συντομίας ως:"άμεσος ελαστική", "έμμεσος ελαστική" και μέθοδος οριακής ισορροπίας. Συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων αυτών γίνεται με βάση τα αποτελέσματα παραμετρικών αναλύσεων τυπι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσάμης Β., Μπουκοβάλας Γεώργιος Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Τοίχοι Αντιστήριξης
Φορτίσεις
Εδάφη
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521