Ανάλυση της ευστάθειας των αντιστηριζόμενων εκσκαφών χωρίς συνεχή επένδυση

Η εργασία προτείνει μιά απλοποιημένη μέθοδο για την εκτίμηση του συντελεστή ασφάλειας των ανεπένδυτων εκσκαφών με τη χρήση πασσάλων. Εξετάζει την επιρροή στο πρόβλημα των επιφανειακών φορτίσεων και των υπόγειων ροών και διαπιστώνει την κυριαρχική σημασία της συνοχής στον υπολογισμό του συντελεστή ασφαλείας. Επίσης σχολιάζεται και διερευνάται η ισχύς της παρα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσότσος Στέφανος Σ., Χατζηγώγος Θεόδωρος Ν., Αναγνωστόπουλος Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Εκσκαφές
Πρανή
Ευστάθεια
Αντιστηρίξεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521