Συμπεριφορά οπλισμών εδάφους σε δοκιμές εξόλκευσης

Δοκιμές εξόλκευσης χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της συμπεριφοράς γεωσυνθετικών οπλισμών εγκιβωτισμένων σε άμμο. Η ακαμψία των οπλισμών κατά την εξόλκευση αυξάνει σημαντικά σε σχέση με την ακαμψία σε μονοαξονικό εφελκυσμό. Η κατανομή της δύναμης εξόλκευσης δεν είναι ομοιόμορφη κατά μήκος του οπλισμού.(ΣΥ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ατματζίδης Δημήτριος Κ., Bonczkiewicz C.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένα Εδάφη
Γεωϋφάσματα
Βελτίωση Εδάφους
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522