Βελτίωση επιχωματώσεων με τη μέθοδο της δυναμικής συμπύκνωσης

Η μέθοδος της δυναμικής συμπύκνωσης με πτώση βάρους χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση των ιδιοτήτων προσφάτων επιχωματώσεων (πάχους 2-10 μέτρων) προκειμένου να θεμελιωθεί κτίριο Εμπορικού Κέντρου με μεμονωμένα πέδιλα (σ=2.5 kg/cm2). Διαπιστώθηκε ότι οι γεωτεχνικές ιδιότητες των επιχωματώσεων βελτιώθηκαν κατά 300 περίπου στα πρώτα 7 μέτρα, ενώ η βελτίωση ήταν π...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καββαδάς Μιχάλης Ι., Σωτηρόπουλος Η., Παπανικολάου Π., Αλκαλάης Η.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Βελτίωση Εδάφους
Συμπύκνωση Εδάφους
Επιχώσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:τ. 2, σ. 79-86 : σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφίες
Περίληψη:Η μέθοδος της δυναμικής συμπύκνωσης με πτώση βάρους χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση των ιδιοτήτων προσφάτων επιχωματώσεων (πάχους 2-10 μέτρων) προκειμένου να θεμελιωθεί κτίριο Εμπορικού Κέντρου με μεμονωμένα πέδιλα (σ=2.5 kg/cm2). Διαπιστώθηκε ότι οι γεωτεχνικές ιδιότητες των επιχωματώσεων βελτιώθηκαν κατά 300 περίπου στα πρώτα 7 μέτρα, ενώ η βελτίωση ήταν πολύ μικρή στις βαθύτερες στρώσεις.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:The geotechnical properties of a recent landfill (thickness 2-10 m) were improved using the dynamic compaction method in order to allow a spread-footing foundation (σ=2.5 kg/cm2) of a Shopping Center. After compaction, the properties of the landfill were improved by about 300eng