Ερευνα μελέτη και κατασκευή στεγανοποίησης υπόγειου χώρου με γεωσυνθετικά υλικά

Η απαίτηση κατασκευής υπογείου σε όλη την κάτοψη πολυορόφου κτιρίου σε συνδυασμό με την υψηλότερη στάθμη του φρεάτιου ορίζοντα, τα φορτία της ανωδομής και την χαλαρή δομή του στρώματος θεμελιώσεως, υπέδειξε την ανάγκη κατασκευής στεγανολεκάνης με την χρήση αδιαπέρατης γεωμεμβράνης. Η διαστασιολόγηση της μεμβράνης έγινε με βάση τη μέγιστη εφελκυστική αντοχή κ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κολλιός Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Βελτίωση Εδάφους
Στεγανοποίηση
Γεωμεμβράνες
Υπόγεια
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:τ. 2, σ. 87-92 : σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφίες
Περίληψη:Η απαίτηση κατασκευής υπογείου σε όλη την κάτοψη πολυορόφου κτιρίου σε συνδυασμό με την υψηλότερη στάθμη του φρεάτιου ορίζοντα, τα φορτία της ανωδομής και την χαλαρή δομή του στρώματος θεμελιώσεως, υπέδειξε την ανάγκη κατασκευής στεγανολεκάνης με την χρήση αδιαπέρατης γεωμεμβράνης. Η διαστασιολόγηση της μεμβράνης έγινε με βάση τη μέγιστη εφελκυστική αντοχή και την συμβιβαστότητα των τοπικών παραμορφώσεων, την αντοχή γηράνσεως και την αντοχή σε διάτρηση κατά την κατασκευή.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:The combination of an extensive underground basement with the higher ground water level, the important foundation loads and the relatively loose structure of the foundation layer, suggested the use of impermeable geomembranes for water-proofing purposes. The geomembrane design was based upon the maximal tensile stress and the compatibility of locally induced strains, the stress-cracking and the puncture resistance of the geomembrane during construction.(Au)