Ερευνα μελέτη και κατασκευή στεγανοποίησης υπόγειου χώρου με γεωσυνθετικά υλικά

Η απαίτηση κατασκευής υπογείου σε όλη την κάτοψη πολυορόφου κτιρίου σε συνδυασμό με την υψηλότερη στάθμη του φρεάτιου ορίζοντα, τα φορτία της ανωδομής και την χαλαρή δομή του στρώματος θεμελιώσεως, υπέδειξε την ανάγκη κατασκευής στεγανολεκάνης με την χρήση αδιαπέρατης γεωμεμβράνης. Η διαστασιολόγηση της μεμβράνης έγινε με βάση τη μέγιστη εφελκυστική αντοχή κ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κολλιός Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Βελτίωση Εδάφους
Στεγανοποίηση
Γεωμεμβράνες
Υπόγεια
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522