Η κατασκευή της εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής Μυτιληνιών-Σάμου

Η λιμνοδεξαμενή δημιουργήθηκε με εκσκαφή και κατασκευή αναχώματος. Η στεγάνωση του ταμιευτήρα έγινε με αδιαπέρατη μεμβράνη πάχους 0.5 mm. Παρουσιάζονται προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τις εκσκαφές και την κατασκευή του αναχώματος, ο ποιοτικός έλεγχος του αναχώματος, και προβλήματα που σχετίζονται με τη διάστρωση του συστήματος μεμβράνη-υλικά προστασίας κ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ντουνιάς Γ., Κωστόπουλος Σ., Καβουνίδης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ταμιευτήρες
Στεγανοποίηση
Γεωμεμβράνες
Βελτίωση Εδάφους
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522