Προφόρτιση στον προβλήτα 6 του λιμένος Θεσσαλονίκης

Το ΒΔ τμήμα του υπό κατασκευή προβλήτα, προφορτίστηκε επί μήκους 500 m για την έδρασή του ανατολικού βάθρου γερανογέφυρας το δυτικό βάθρο εδράζεται στον κρηπιδότοιχο. Το γραμμικό φορτίο είναι περίπου 20 T/m και η μεγίστη ανεκτή διαφορική καθίζηση 25 mm. Η ασυμπύκνωτη θαλάσσια επιχωμάτωση, ύψους 13 m, και η υποκείμενη μαλακή αργιλική στρώση ύψους 7 m, προφορτ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σταματόπουλος Αρης Κ., Κοτζιάς Παναγιώτης Κ., Βλαχογιάννης Ι. Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Λιμένες
Συμπύκνωση Εδάφους
Βελτίωση Εδάφους
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522