Σταθεροποίηση επιχωμάτων σε μαλακά αργιλικά εδάφη με γεωϋφάσματα υψηλής αντοχής

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων εφαρμόζεται στην ανάλυση της συμπεριφοράς επιχωμάτων εδραζόμενων σε στρώματα μαλακών-αργιλικών εδαφών, ενισχυμένων με την παρεμβολή γεωϋφάσματος, κατά μήκος του επιπέδου έδρασης του επιχώματος. Ιδιαίτερα, εξετάζεται η βελτίωση που επιτυγχάνεται στη μείωση του μεγέθους των οριζόντιων και κατακόρυφων μετακινήσεων, καθώς και...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χαρίση Α., Χατζηγώγος Θεόδωρος Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Επιχώσεις
Αργιλος
Γεωϋφάσματα
Βελτίωση Εδάφους
Σταθεροποίηση Εδάφους
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522