Βελτίωση εδαφών με χρήση πρόσθετων

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η επίδραση πρόσθετων (υδράσβεστος, τσιμέντο) σε πέντε χαρακτηριστικά είδη εδαφών:άργιλο μικρής πλαστικότητας, διογκούμενη άργιλο, άμμο, μπεντονίτη και καολίνη. Εξετάζεται η διαφορετική επίδραση καθενός από τα πρόσθετα στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των εδαφών έρευνας και συγκρίνονται τα αποτελέσματα με ανάλογες έρευνες της...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χριστοδουλιάς Ι., Γιάνναρος Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Βελτίωση Εδάφους
Γεωτεχνική
Φυσικές Ιδιότητες
Μηχανικές Ιδιότητες
Εδάφη
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522