Ζώνες αστοχίας γύρω από σήραγγες κυκλικής διατομής σε διακλασμένο βράχο

Βασισμένη σε μία μέθοδο ανάλυσης, η εργασία αποσκοπεί στην προσέγγιση των ασταθών περιοχών που θα αναπτυχθούν γύρω από σήραγγες κυκλικής διατομής σε διακλασμένο βράχο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης -υπό μορφή γραφημάτων- ταξινομούνται σε πίνακες, οι οποίοι αποσκοπούν να βοηθήσουν το μηχανικό στο σχεδιασμό των μέσων υποστήριξης.(ΣΥ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαραγκός Χ., Παπαχαρίσης Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Σήραγγες
Βραχομηχανική
Γεωτεχνική
Σχεδιασμός
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522