Εντατικές συνθήκες και μορφές αστάθειας υπόγειων εκσκαφών σε αδύναμο βράχο

Η εκτίμηση της συμπεριφοράς υπόγειων εκσκαφών παραμένει ένα πολύπλοκο πρόβλημα, εξ αιτίας των αβεβαιοτήτων στην πρόβλεψη των υφισταμένων γεωλογικών και γεωτεχνικών παραγόντων, αλλά και των δευτερογενών συνθηκών που θα διαμορφωθούν μετά τη διάνοιξη. Συναφείς αδυναμίες αφορούν στην πρόβλεψη των νέων εντατικών μεγεθών, των μηχανισμών αστάθειας και στην επιλογή...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπαντής Σ., Δεμίρης Κ.Α., Βαρδάκης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Υπόγειες Εκσκαφές
Βραχομηχανική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522