Δυναμικές ιδιότητες τυπικών εδαφών της Θεσσαλονίκης

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δυναμικών δοκιμών στη στήλη συντονισμού του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων του Α.Π.Θ. σε αδιατάρακτα δείγματα τυπικών εδαφών που συναντώνται στον ευρύτερο Βορειοελλαδικό χώρο. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αντίστοιχες δοκιμές σε τριαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση, καθώς και με επί τόπου μετρήσεις...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αναστασιάδης Α., Πιτιλάκης Κυριαζής Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Εδάφη
Εργαστηριακές Δοκιμές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522