Σεισμική απόκριση πασσάλων σε πολύστρωτους εδαφικούς σχηματισμούς

Η σεισμική φόρτιση πασσάλων οφείλεται σε "κινηματικές" παραμορφώσεις που επιβάλλονται από το περιβάλλον έδαφος και στην "αδρανειακή" φόρτιση από την παλλόμενη ανωδομή. Η σχετική σημασία τους παρουσιάζεται με μία παραμετρική ανάλυση της αρμονικής σεισμικής φόρτισης ενός πασσάλου σε δίστρωτο έδαφος με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Π...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καββαδάς Μιχάλης Ι., Γκαζέτας Γιώργος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Πάσσαλοι
Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων
Σεισμική Φόρτιση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522