Ανάλυση εδαφικών δονήσεων με συνοριακά στοιχεία

Στην παρούσα εργασία εφαρμόζεται η μέθοδος των συνοριακών στοιχείων στο πρόβλημα της μετάδοσης σεισμικών δονήσεων μέσα στο έδαφος. Συγκεκριμένα, γίνεται χρήση της μεθοδολογίας αυτής για την εύρεση των δυναμικών μετατοπίσεων στην επιφάνεια του εδάφους όταν το αίτιο των δονήσεων είναι μία ξαφνικά διαστελλόμενη σφαιρική κοιλότητα στο εσωτερικό του εδάφους. Τα α...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μανώλης Γεώργιος Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Εδάφη
Εδαφοδυναμική
Διάδοση Κυμάτων
Σεισμικές Δονήσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522