Παράμετροι εδάφους για ανελαστική ανάλυση αξονικής ταλάντωσης πασσάλων

Το μέτρο διατμήσεως G και ο ρόλος υστερητικής απόσβεσης ξ στο έδαφος που περιβάλλει έναν αξονικά ταλαντούμενον πάσσαλο μεταβάλλονται συναρτήσει της ακτινικής απόστασης, λόγω της μη γραμμικής συμπεριφοράς του εδάφους. Η μεταβολή αυτή προσεγγίζεται αναλυτικά με βάση την θεωρία της αξονοσυμμετρικής μετάδοσης διατμητικών κυμάτων. Παρουσιάζονται αποτελέσματα υπό...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπουκοβάλας Γεώργιος Δ., Γκαζέτας Γιώργος, Σταματελόπουλος Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Πάσσαλοι
Εδάφη
Διάτμηση
Εδαφοδυναμική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου