Βελτιωμένη μέθοδος υπολογισμού σεισμικής ολίσθησης τοίχων βαρύτητας

Προτείνεται μία νέα βελτιωμένη σχέση υπολογισμού της παραμένουσας ολίσθησης τοίχων βαρύτητας λόγω σεισμού. Διατυπώνεται αρχικά με βάση τη θεωρία του ολισθαίνοντος στερεού σε κεκλιμένο επίπεδο, μία αναλυτική σχέση υπολογισμού της παραμένουσας ολίσθησης για αρμονική διέγερση, η οποία ακολούθως επεκτείνεται για τυχούσα σεισμική διέγερση με βάση αριθμητικά αποτε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπουκοβάλας Γεώργιος Δ., ΚΟΤΤΑ Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Τοίχοι Αντιστήριξης
Σεισμική Φόρτιση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522