Σεισμική ευστάθεια δίδυμων επιχωμάτων σιδηροδρομικής-οδικής ζεύξης όρμου Μεγάρων

Παρουσιάζονται αποτελέσματα δυναμικών αναλύσεων της σεισμικής συμπεριφοράς δύο γειτονικών επιχωμάτων της Σιδ/κής και Οδικής Αρτηρίας Αθηνών-Κορίνθου, στον "Ορμο Νο.2" Μεγάρων. Η αναγκαιότης των αναλύσεων οφείλεται σε συνυπάρχοντες δυσμενείς παράγοντες όπως η απότομη κλίση του φυσικού εδάφους, η μεγάλη υψομετρική διαφορά (-10m) των δύο επιχωμάτων, η...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Στάρα-Γκαζέτα Ε., Γκαζέτας Γιώργος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Επιχώσεις
Ευστάθεια
Σεισμική Φόρτιση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522