Αναλυτική σύνθεση των εδαφικών κινήσεων στο Χαλάνδρι κατά τους σεισμούς του 1981

Στην εργασία αυτή εκτιμώνται τα αίτια της εκλεκτικής κατανομής των ζημιών στο Χαλάνδρι κατά τη διάρκεια των σεισμών της Κορίνθου το 1981. Χρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους, την τοπική γεωλογία και τις επικρατούσες γεωτεχνικές συνθήκες, υπολογίστηκαν οι αναμενόμενες στο υπόβαθρο και στην επιφάνεια επιταχύνσεις. Το αποτέλεσμα συμφωνεί με τις μακροσεισμικές π...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσελέντης Α., Βασιλείου Ι., Καλτεζιώτης Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Εδάφη
Εδαφοδυναμική
Σεισμική Φόρτιση
Σεισμοί
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522