Γεωσυνθετικά υλικά στην Περιβαλλοντική Μηχανική

Με τον όρο γεωσυνθετικά υλικά νοούνται τα συνθετικά που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής. Περιλαμβάνει τα γεωϋφάσματα, τα γεωπλέγματα, τα γεωδίκτυα, τις γεωμεμβράνες και τα γεωσύνθετα (συνδυασμός των προηγουμένων). Η χρήση των παραπάνω υλικών και κύρια των γεωμεμβρανών για τη στεγανοποίηση των υπεδαφίων χώρων απόθεσης υγρών ή στερεών π...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιαλίδης Κ., Κολλιός Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Χώροι Διάθεσης Απορριμμάτων
Στεγανοποίηση
Γεωμεμβράνες
Προστασία Περιβάλλοντος
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.2

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 522