Η τεχνολογική αλλαγή - σημασία, παράμετροι (1987 : Αθήνα)

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται θεωρητικά ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνολογική αλλαγή και τις καινοτομίες, σχετικά θεωρητικά μοντέλα, παράμετροι και εργαλεία καταγραφής της τεχνολογικής ανάπτυξης. Συζητούνται επίσης θέματα τεχνολογικής πολιτικής και ειδικά θέματα τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως λειτουργία της επιστημονικής έρευνας, εξέλιξη της παραγωγικότητ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η τεχνολογική αλλαγή - σημασία, παράμετροι (Σεμινάριο), ΤΕΕ - ΜΕ Ερευνας & Τεχνολογίας
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Απρ.- Ιούν. 1988 ; τεύχ. 4-6 , 72 σ.
Λέξη-Κλειδί:Τεχνολογική Αλλαγή
Τεχνολογική Ανάπτυξη
Μοντέλα
Επιστημονική Ερευνα
Καινοτομίες
Παραγωγικότητα
Νέες Τεχνολογίες
Θεωρία Πληροφορίας
Θεωρία Συστημάτων
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο των προσφωνήσεων
Συζήτηση - ερωτήσεις - απαντήσεις
Το πλήρες κείμενο των περιεχομένων του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1119
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 4-6/88
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη