Η λειτουργία της επιστημονικής έρευνας

Αναπτύσσονται ζητήματα της επιστημονικής έρευνας που σχετίζονται τόσο μα την ίδια την έρευνα ως έννοια, με το περιεχόμενο και το ρόλο της στη γένεση νέων ή εξελιγμένων προϊόντων και διαδικασιών όσο και με την πολιτική έρευνας και ανάπτυξης.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπατριανταφύλλου Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η τεχνολογική αλλαγή - σημασία, παράμετροι (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Η τεχνολογική αλλαγή - σημασία, παράμετροι (1987 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΜΕ Ερευνας & Τεχνολογίας
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Απρ.- Ιούν. 1988 ; τεύχ. 4-6 , σ. 54-57
Λέξη-Κλειδί:Επιστημονική Ερευνα
Τεχνολογική Αλλαγή
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1119

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 4-6/88