Μεγάλα έργα και ρυθμίσεις στην Αττική (1993 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Μεγάλα έργα και ρυθμίσεις στην Αττική Πρακτικά, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ. 1994 ; τεύχ. 1 , 150 σ.
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ημερίδες
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Δημόσια Εργα
Συγκοινωνιακά Εργα
Μητροπολιτικός Σιδηρόδρομος
Αεροδρόμια
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1414
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη