Εξοικονόμηση νερού στη βιομηχανία (1991 ; Αθήνα)

Στην ημερίδα αυτή εξετάστηκε η εξοικονόμηση νερού και η επεξεργασία των αποβλήτων γιά ένα ευρύ φάσμα χημικών βιομηχανιών όπως κονσερβοποιεία, φαρμακοβιομηχανία, εργοστάσια λιπασμάτων, ζάχαρης, βυρσοδεψίας, λευκολίθου κ.λ.π. Προτάθηκαν και αναλύθηκαν μέθοδοι γιά την εξοικονόμηση νερού σ'αυτές τις βιομηχανίες καθώς και τρόποι επεξεργασίας και ανακύκλωσης...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εξοικονόμηση νερού στη βιομηχανία Πρακτικά, ΤΕΕ, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1991
Λέξη-Κλειδί:Νερό
Εξοικονόμηση Νερού
Επεξεργασία Αποβλήτων
Ανακύκλωση Αποβλήτων
Χημική Βιομηχανία

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1452
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη