Το άνοιγμα της ανατολικής Ευρώπης - η σημασία για τους τεχνικούς Οι δυνατότητες που παρέχονται από την σύμβαση LOME IV (1990 : Αθήνα)

Στην ημερίδα αυτή παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και οι τρόποι προσέγγισης των παρουσιαζόμενων ευκαιριών και προβλημάτων από την πλευρά των Δυτικών Χωρών με έμφαση στις ελληνικές δυνατότητες. Επίσης αναφέρθηκαν στοιχεία συνεργασίας των χωρών της ΕΟΚ με αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα αυτές που υλοποιού...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Το άνοιγμα της Ανατολικής Ευρώπης - η σημασία για τους τεχνικούς: οι δυνατότητες που παρέχονται από την σύμβαση LOME IV (Συμπόσιο), ΤΕΕ, Σύνδ. Ελλ. Γραφείων Μελετών
Κατηγορία Υλικού: Συμπόσιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αναπτυσσόμενες Χώρες
Οικονομική Ανάπτυξη
LOME
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συμποσίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1073
Μ 1458
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available