Προβλήματα εκμετάλλευσης και διαχείρισης λατομικών υλικών (1995 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Προβλήματα εκμετάλλευσης και διαχείρισης λατομικών υλικών (Ημερίδα), ΤΕΕ, ΠΣΔΜΜΜΜ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1995
Λέξη-Κλειδί:Μάρμαρο
Λατομεία
Αδρανή Υλικά
Νομοθεσία
Θεσμικό Πλαίσιο
Εκμετάλλευση
Εξόρυξη
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Ελεγχος Ποιότητας
Μηχανικές Ιδιότητες
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας