Λιμενικά έργα (1990 : Αθήνα)

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το ΤΕΕ μέσω της Ε.Ε.Ε. Συγκοινωνιακών Εργων σε συνεργασία με το ΕΜΠ, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο κάλυψαν όλα τα αντικείμενα που σχετίζονται με τα λιμενικά έργα. Δηλαδή τη σύλληψη και το σχεδιασμό των λιμανιών, τη μέτρηση και ανάλυση των συνθηκών περιβάλλοντο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Λιμενικά έργα (Σεμινάριο), ΤΕΕ - ΕΕΕ Συγκοινωνιακών Εργων, ΕΜΠ - Τομ. Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Εργων
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Λέξη-Κλειδί:Λιμενικά Εργα
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1071
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available