Πρακτικά προβλήματα μελετών λιμενικών έργων

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η αναζήτηση και ο προσδιορισμός των προβλημάτων που παρατηρούνται στις μελέτες λιμενικών έργων, από τη φάση καθορισμού του μελετητικού αντικειμένου μέχρι την έγκρισή τους, τα αίτια δημιουργίας τους, ο σχολιασμός τους και τυχόν προτάσεις με σκοπό την απάλειψη ή τουλάχιστον την ελαχιστοποίησή τους. Διακρίνονται δύο κατηγορίες πρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσαβδάρης Εμμ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Λιμενικά έργα (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Λιμενικά έργα (1990 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ Συγκοινωνιακών Εργων, ΕΜΠ-Τομ. Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλασσίων Εργων
Λέξη-Κλειδί:Λιμενικά Εργα
Μελέτες Λιμενικών Εργων
Προδιαγραφές
Λιμενική Πολιτική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου