Ρευστοποίηση λόγω σεισμού

Ερμηνεύεται το φαινόμενο της ρευστοποίησης εδαφών και οι πιθανές μορφές αστοχίας λόγω ρευστοποίησης. Στη συνέχεια αναφέρονται μέθοδοι εκτίμησης του κινδύνου ρευστοποίησης από επί τόπου δοκιμές και από εργαστηριακές δοκιμές. Τέλος αναφέρονται μέθοδοι αντιμετώπισης του κινδύνου ρευστοποίησης εδαφών (βελτίωση εδάφους, στραγγιστήρια).(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπουκοβάλας Γεώργιος Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σεμινάριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Σεμινάριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (1990 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Εδάφη
Ρευστοποίηση
Ρευστοποίηση Εδάφους
Βελτίωση Εδάφους
Σεισμοί
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Φυσική περιγραφή:28 σ. : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφία
Περίληψη:Ερμηνεύεται το φαινόμενο της ρευστοποίησης εδαφών και οι πιθανές μορφές αστοχίας λόγω ρευστοποίησης. Στη συνέχεια αναφέρονται μέθοδοι εκτίμησης του κινδύνου ρευστοποίησης από επί τόπου δοκιμές και από εργαστηριακές δοκιμές. Τέλος αναφέρονται μέθοδοι αντιμετώπισης του κινδύνου ρευστοποίησης εδαφών (βελτίωση εδάφους, στραγγιστήρια).(ΤΕ)