Σεισμική συμπεριφορά άοπλης και περιζωμένης τοιχοποιίας

Αναφέρονται οι συνηθέστεροι παράγοντες που ευθύνονται για την τρωτότητα των κτιρίων από τοιχοποιϊα καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τοιχοποιϊας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρόποι αστοχίας, τα μηχανικά χαρακτηριστικά της άοπλης τοιχοποιίας, η συμπεριφορά της υπό θλίψη και ανακυκλιζόμενη τέμνουσα και ο ρόλος των διαζωμάτων. Τέλος δίνονται σ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βιντζηλαίου Ελισάβετ
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σεμινάριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Σεμινάριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (1990 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Τοιχοποιίες
Οπλισμένες Τοιχοποιίες
Αντισεισμική Μηχανική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1122.2