Η ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα (1983 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα (Σεμινάριο), ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1983
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Δημόσια Εργα
Ιδιωτικά Εργα
Βιομηχανία
Μελετητές
Εργολήπτες
Υπάλληλοι Μηχανικοί
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 745
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 855
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 311
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη