Παραπομπή APA

Τσαλκάνη Νέλη. (1988). Το πρόβλημα της φωτοοξειδωτικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο Αθηνών.

Παραπομπή Chicago Style

Τσαλκάνη Νέλη. Το πρόβλημα της φωτοοξειδωτικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο Αθηνών. 1988.

Παραπομπή MLA

Τσαλκάνη Νέλη. Το πρόβλημα της φωτοοξειδωτικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο Αθηνών. 1988.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.