Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή της Αθήνας

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή της Αθήνας συνδέεται άμεσα με την πληθυσμιακή οικιστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης τα τελαυταία 40 χρόνια. Εξετάζονται οι παράμετροι της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στις παραμέτρους πεδίου που είναι η Τοπογραφία και η Μετεωρολογία και στις ανρθρωπογενείς παραμέτρους που είναι οι πηγές ρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζήρος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβαλλοντικά προβλήματα της Αθήνας (Διήμερο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988 1990 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ. 1990 ; τεύχ. 1 , σ. 33-36
Περιβαλλοντικά προβλήματα της Αθήνας (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ατμοσφαιρικοί Ρύποι
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Συζήτηση, ερωτήσεις - απαντήσεις, παρεμβάσεις