Οι επιπτώσεις των έργων Πολιτικού Μηχανικού στο περιβάλλον

Το περιεχόμενο αυτού του τεύχους-μηνύματος είναι μιά συνοπτική επισκόπιση-καταγραφή όλων των κατηγοριών έργων, στα οποία εμπλέκεται ο πολιτικός μηχανικός, και των πιθανών επιπτώσεών τους, θετικών ή αρνητικών, του καθ'ενός απ'αυτά, στο περιβάλλον. Το περιβάλλον διακρίθηκε σε δύο διαστάσεις, χωρική και πολιτιστική. Η χωρική περιλαμβάνει το φυσικό και...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βλαστός Θάνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβαλλοντικά προβλήματα της Αθήνας (Διήμερο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988 1990 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάρτ.- Απρ. 1990 ; τεύχ. 2 , σ. [6]-9
Περιβαλλοντικά προβλήματα της Αθήνας (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Τεχνικά Εργα
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Περιβάλλον
Οικολογία
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Συζήτηση, ερωτήσεις - απαντήσεις, παρεμβάσεις
Περιγραφή τεκμηρίου:Για τη συζήτηση, ερωτήσεις - απαντήσεις, παρεμβάσεις βλέπε σ. 42
Παραλλαγή Τίτλου:Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα έργα πολιτικού μηχανικού
Περίληψη:Το περιεχόμενο αυτού του τεύχους-μηνύματος είναι μιά συνοπτική επισκόπιση-καταγραφή όλων των κατηγοριών έργων, στα οποία εμπλέκεται ο πολιτικός μηχανικός, και των πιθανών επιπτώσεών τους, θετικών ή αρνητικών, του καθ'ενός απ'αυτά, στο περιβάλλον. Το περιβάλλον διακρίθηκε σε δύο διαστάσεις, χωρική και πολιτιστική. Η χωρική περιλαμβάνει το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον και η πολιτιστική το κοινωνικό και το ιστορικό περιβάλλον.(ΤΕ)
DEWEY Γενικού θέματος:363.7 - (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)