Δημόσια έργα-νομικό πλαίσιο, οργάνωση Υπουργείου Δημοσίων Εργων

Αντικείμενο της εισήγησης αυτής είναι η σκιαγράφηση του νομικού πλαίσιου που διέπει την εκτέλεση των δημοσίων έργων και η περιγραφή της οργάνωσης και λειτουργίας του ΥΔΕ με αναφορά της θέσης του Μηχανικού.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κρητικός Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Η ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα (1983 : θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Δημόσια Εργα
Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 745