Δημόσια έργα από τη σκοπιά του κατασκευαστή εργολήπτη δημοσίων έργων

Η εισήγηση αυτή αναφέρεται στις ειδικότητες πτυχίων του εργολήπτη δημοσίων έργων-τάξεις πτυχίων, στο αντικείμενο του εργολήπτη δημοσίων έργων, στις συντάξεις προσφορών, στις κύριες δραστηριότητες στον τόπο του έργου, στη δουλειά του γραφείου. Τέλος βγαίνουν ορισμένα συμπεράσματα από την ανάλυση των παραπάνω θεμάτων.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αθανασιάδης Ζ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Η ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα (1983 : θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Δημόσια Εργα
Κατασκευαστές
Εργολήπτες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 745