Ο μηχανικός στην εκπαίδευση

Στην εισήγηση αυτή αναφέρονται σε συντομία τα θέματα τα σχετικά με την είσοδο και εξέλιξη του μηχανικού στη Μέση και Ανώτερη Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Ανώτατη Εκπαίδευση.(ΤΕ)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χατζηαθανασίου Βασίλης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Η ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα (1983 : θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Τεχνική Εκπαίδευση
Μέση Τεχνική Εκπαίδευση
Ανώτερη Τεχνική Εκπαίδευση
Ανώτατη Τεχνική Εκπαίδευση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 745