Μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων

Η εισήγηση αυτή αναφέρεται αποκλειστικά στις μελέτες των κτιριακών έργων του δημόσιου. Γίνεται ανάλυση της νομοθεσίας και ποιοί μπορεί να είναι μελετητές. Δίνονται στοιχεία για τα γραφεία μελετών, στις αρμοδιότητες της γνωμοδοτικής επιτροπής μελετών (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) για τα πτυχία μελετητών, τα πιστοποιητικά πείρας, τον έλεγχο των πτυχίων, τη δι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αββοτ Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Η ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα (1983 : θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Μελετητές
Εργολήπτες
Δημόσια Εργα
Ιδιωτικά Εργα
Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 745