Εργολήπτης ιδιωτικών και δημοσίων έργων

Η εισήγηση αυτή αναφέρεται στον κατασκευαστή μηχανικό όπου γίνεται μιά επιγραμματική έκθεση της νομοθεσίας, που αφορά βασικά την εκτέλεση δημόσιων έργων. Στη συνέχεια αναφέρεται η διαδικασία που ακολουθείται για την υλοποίηση ενός δημόσιου έργου και τέλος για τα ιδιωτικά έργα.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σωτηρίου Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Η ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα (1983 : θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Εργολήπτες
Δημόσια Εργα
Ιδιωτικά Εργα
Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 745