Αρμοδιότητες μηχανικών για την ανάληψη μελετών και κατασκευών σχετικών με την προστασία περιβάλλοντος Εισήγηση της Μονίμου Επιτροπής Θεμάτων Προστασίας Περιβάλλοντος

Επισημαίνεται ο ρόλος των μηχανικών σαν κλάδος επιστημόνων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και προσδιορίζονται τα αντικείμενα εκείνα στα οποία οι μηχανικοί μπορούν να έχουν αρμοδιότητα όπως: 1) μελέτη και κατασκευή "τεχνικών έργων προστασίας περιβάλλοντος" και 2) μελέτη "τεχνικών θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος". Γίνεται ενδεικτική αν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βαλιάντζα-Αφτιά Ε., Παναγιωτίδης Ν., Σαραντάκος Α., Μπιλλήρης Χ., Κωνσταντινίδης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1977
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Επαγγελματικά Θέματα
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο