Εξέλιξη και προοπτικές της χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα

Δίνεται ο ορισμός της χημικής βιομηχανίας (Χ.Β.) και επισημαίνεται η σημασία στην πορεία εκβιομηχάνισης μιάς χώρας. Εξετάζεται η δομή και η διάρθρωσή της και παρουσιάζεται συνοπτικά, στο σύνολό της και αναλυτικά κατά κλάδους και υποκλάδους, η εξέλιξή της την τελευταία 20ετία. Ακόμη παρουσιάζεται και αναλύεται η δομή και εξέλιξη της Χ.Β. στις χώρες της ΕΟΚ τη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λόης Ε., Μανδαράκα-Γέραλη Μαρία, Μουζουράκης Κ., Παγκούδη Β., Στεφανίδης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - ΕΤ ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1984
Λέξη-Κλειδί:Χημική Βιομηχανία
Επενδύσεις
Οικονομική Ανάπτυξη
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Χημικοί Μηχανικοί
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:[113] σ. : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:16 βιβλ. αναφ.
Περίληψη:Δίνεται ο ορισμός της χημικής βιομηχανίας (Χ.Β.) και επισημαίνεται η σημασία στην πορεία εκβιομηχάνισης μιάς χώρας. Εξετάζεται η δομή και η διάρθρωσή της και παρουσιάζεται συνοπτικά, στο σύνολό της και αναλυτικά κατά κλάδους και υποκλάδους, η εξέλιξή της την τελευταία 20ετία. Ακόμη παρουσιάζεται και αναλύεται η δομή και εξέλιξη της Χ.Β. στις χώρες της ΕΟΚ την τελευταία 20ετία. Γίνεται αναφορά στην ενέργεια που καταναλίσκει η ελληνική Χ.Β. και στη θέση της στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Ακόμη διερευνάται ο ρόλος και η θέση του Ελληνα Χημικού Μηχανικού στην πορεία της Χ.Β. και δίνονται χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τους τομείς δραστηριότητάς του. Τέλος γίνονται εκτιμήσεις για τις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής Χ.Β. και σκιαγραφείται ο νέος ρόλος και καθήκοντα του χημικού μηχανικού στα πλαίσια αυτά.(ΣΥ)
DEWEY Γενικού θέματος:660 - (ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)