Εξέλιξη και προοπτικές της χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα

Δίνεται ο ορισμός της χημικής βιομηχανίας (Χ.Β.) και επισημαίνεται η σημασία στην πορεία εκβιομηχάνισης μιάς χώρας. Εξετάζεται η δομή και η διάρθρωσή της και παρουσιάζεται συνοπτικά, στο σύνολό της και αναλυτικά κατά κλάδους και υποκλάδους, η εξέλιξή της την τελευταία 20ετία. Ακόμη παρουσιάζεται και αναλύεται η δομή και εξέλιξη της Χ.Β. στις χώρες της ΕΟΚ τη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λόης Ε., Μανδαράκα-Γέραλη Μαρία, Μουζουράκης Κ., Παγκούδη Β., Στεφανίδης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - ΕΤ ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1984
Λέξη-Κλειδί:Χημική Βιομηχανία
Επενδύσεις
Οικονομική Ανάπτυξη
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Χημικοί Μηχανικοί
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια