Η έννοια της ηλεκτρονικής αλληλουχίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης. Δύο παραδείγματα στην ΕΟΚ: Γαλλία Ιρλανδία και η Ελλάδα;

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καμαρινού Ελλάς, Τσουκαλάς Δημήτριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ο ηλεκτρονικός μηχανικός στη δεκαετία 1985-1995 (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Πηγή:Ο ηλεκτρονικός μηχανικός στη δεκαετία 1985-1995 (1986 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ Ηλεκτρονικών Μηχ.
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Απρ.- Ιούν. 1987 ; τεύχ. 4-6 , σ. [15]-18
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρονική Τεχνολογία
Ηλεκτρονική
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο των παρεμβάσεων

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1511

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 4-6/87