Προοπτικές μικροκυμάτων και οπτικών ινών στην ελληνική ηλεκτρονική βιομηχανία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ουζούνογλου Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ο ηλεκτρονικός μηχανικός στη δεκαετία 1985-1995 (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Πηγή:Ο ηλεκτρονικός μηχανικός στη δεκαετία 1985-1995 (1986 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ Ηλεκτρονικών Μηχ.
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Απρ.- Ιούν. 1987 ; τεύχ. 4-6 , σ. 61-62
Λέξη-Κλειδί:Οπτικές Ινες
Μικροκύματα
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο των παρεμβάσεων και της συζήτησης