Παραπομπή APA

Κυπριανίδης Βασίλειος. (1992). Διερεύνηση και εντοπισμός των καταλλήλων θέσεων για εγκατάσταση λατομείων στον Νομό Ροδόπης. [Κομοτηνή].

Παραπομπή Chicago Style

Κυπριανίδης Βασίλειος. Διερεύνηση και εντοπισμός των καταλλήλων θέσεων για εγκατάσταση λατομείων στον Νομό Ροδόπης. [Κομοτηνή], 1992.

Παραπομπή MLA

Κυπριανίδης Βασίλειος. Διερεύνηση και εντοπισμός των καταλλήλων θέσεων για εγκατάσταση λατομείων στον Νομό Ροδόπης. [Κομοτηνή], 1992.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.