Διερεύνηση και εντοπισμός κατάλληλων θέσεων για εγκατάσταση λατομείων στο Νομό Εβρου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κοσμάς Χρήστος, Πρώϊος Δημήτριος, Γκαγκούλιας Παναγιώτης, Δούκας Χρήστος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Θράκης
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αλεξανδρούπολη , 1992
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γεωλογικές Μελέτες
Λατομεία
Νομοθεσία
Αδρανή Υλικά
Νομοθετικό Πλαίσιο
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ασβεστολιθικά Πετρώματα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1520
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Θράκης - Βιβλιοθήκη Κομοτηνής

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 28
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available