Σχέδιο τροποποιήσεων άρθρων 15,16 και 17 του Ν.1418/84

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βρεττός Δ., Ζαρκάδης Α., Κουτεντάκης Α., Νεβέσκαλος Ν., Ξενάκης Α., Πολυχρονάκος Π., Σαββίδης Κώστας, Σκόκος Α.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Λέξη-Κλειδί:Εργολήπτες
Νομοθεσία
Δημόσια Εργα
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1535
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη