Θεμελιώσεις-Αντιστηρίξεις-Γεωκατασκευές στο Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δραγκιώτης Θεόδωρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Νέος αντισεισμικός κανονισμός - Νέος κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Νέος αντισεισμικός κανονισμός - Νέος κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος (1995 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, ΣΠΜΕ
Λέξη-Κλειδί:Αντισεισμικός Κανονισμός
Αντιστηρίξεις
Θεμελιώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1555

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 395

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 4

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 796