Ελεγχος της ευστάθειας και χαρτογράφηση της κατολισθητικής επικινδυνότητας των πρανών κατά μήκος οδικών αξόνων μια αυτοματοποιημένη μεθοδολογία

Κατά τη διάρκεια της μελέτης της χάραξης οδικών αξόνων ο έλεγχος της ευστάθειας των πρανών γίνεται περιστασιακά κατά θέσεις και τις περισσότερες φορές αφού ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής. Το αποτέλεσμα είναι συχνές αστοχίες μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία αυτοματοποιημένη σχετική μεθοδολογία αντιμετώπισης του προβλήματος...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αναγνωστόπουλος Χ., Πιτιλάκης Κυριαζής Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο οδοποιίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο οδοποιίας (1ο : 1995 : Λάρισα) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Λέξη-Κλειδί:Οδοποιία
Πρανή
Ευστάθεια Πρανών
Κατολισθήσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1539.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 9

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 530

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 625.706 Π

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 781